آزمون طراحی شده خود دکتر مجید جوادی مظفر

آزمون هیجان

با سلام

این آزمون متشکل از ۲۴ تست تصویری می باشد که با دیدن هر تصویر می بایست گزینه نزدیک به آن هیجان و حالت زبان بدن را تشخیص داده و گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید

در پایان این آزمون در صد موفقیت شما در تشخیص شخصیت ، هیجانات و حالات زبان بدن دیگران  مشخص می گردد .

لطفا” به تمامی سوالات پاسخ دهید و گزینه ای را بدون پاسخ نگذارید .

سوال :

آزمون شونده ی محترم، با توجه به عکس های زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید تا میزان موفقیت شما در شناخت هیجانات مشخص شود .؟